Hjälp oss att samla in pengar för att rädda Bofors marinkanon från ORP GRYF

Marinmuseet i Gdynia önskar att återställa den heroiska kanonen från ORP GRYF till sin forna prakt. Vi inbjuder marinvänner att hjälpa till med insamlingen av medel till dess renovering. Vi kan inte göra det utan Er hjälp!

Bofors marinkanon 120 mm 50/L mod. 36

UNDERHÅLL AV MARINKANONER FRÅN ORP GRYF – LÅT OSS GÖRA DETTA TILLSAMMANS!

Detta är ett av de mest värdefulla artefakt i vår utomhusutställning. Denna dubbla Bofors marinkanon 120 mm 50/L mod. 36, ingick i den grundläggande artilleribestyckningen på ORP GRYF-minfartyg.

Kanonen som visats utomhus under flera decennier, utsatt för växlande väderförhållanden, kräver omfattande underhåll idag. Att fullständigt genomföra den framtagna renoveringsplanen vid denna svåra tid överskrider museets budget.

Det är därför vi vädjar till alla som älskar polsk marinhistoria att stödja renoveringsprogrammet och återställa glansen av detta unika vittne till historien.

ORP GRYF var det största polska krigsfartyget i andra polska republiken. Förutom den grundläggande funktionen att placera ut minor, utförde han skol- och representationsuppgifter. Fartyget byggdes i det franska varvet Chantiers et Ateliers Augustin Normand, han reste Polsk flagg i Le Havre den 27 februari 1938, en vecka senare hälsade Gdynia honom högtidligt.

Redan den 1 september 1939 kämpade ORP GRYF, tillsammans med ett lag av medföljande fartyg, hårt mot Luftwaffe-flygplan under förberedelserna för uppförandet av ett minfält utanför Gdanskbukten. Nära ORP Gryf exploderade cirka 30 bomber – flera sjömän dödades, inklusive befälhavaren – örlogskapten Stefan Kwiatkowski. På morgonen den 3 september kämpade ORP GRYF och ORP WICHER, stödda av ett kustartilleri, mot ett par tyska örlogsfartyg. Träffar ägde rum på båda sidor. Tyskarna gömde sig bakom en rökridå och drog sig undan. Som ett resultat av träffarna dog sex besättningsmän på GRYF, en annan blev sårad och dog senare av sina skador. En efterföljande tysk flygattack på hamnen i Hel satte punkt för våra största fartygs deltagande i försvaret av kusten – ORP GRYF och ORP WICHER sjönk.

Tillståndet för vår museikanon har förutom av skador efter strid med tyskt flyg och artilleri, även präglats av havsvattnets påverkan efter det att vraket har bogserats ut i Puckbukten. Dessutom var vraket övningsmål för militärflyg ända fram till mitten av 1950-talet.

Vi hoppas att vi tillsammans kan föra denna värdefulla artefakt till dess tidigare prakt. Före andra världskriget beställde Polska Marinen totalt 8 dubbla och fyra enkla kanoner från svenska Bofors. Med sådana kanoner var också örlogförtygen ORP Grom och ORP Błyskawica bestyckade. Förutom vår dubbla kanon finns en enkel kanon bevarad på det Polska Armémuseet i Warszawa, även denna från ORP GRYF.

85-årsjubileum för produktionen av Gdynia-kanonen för ORP GRYF närmar sig. Låt oss göra renoveringen tillsammans!

BETALNINGAR KAN GÖRAS HÄR:

(använd helst Google Chrome på grund av eventuella mjukvaruproblem!)

https://pomagam.pl/c4ctbd6k

Hälsningar,

Małgorzata Derlacz-Chmielowiec

Chef för avdelningen för utbildning och främjande

Mer historisk och teknisk information kan hittas här:
https://en.wikipedia.org/wiki/ORP_Gryf_(1936)

Share