Bostäder för männi­skor som flyr

Det är många människor som flyr från Ukraina till Sverige och som nu behöver någonstans att bo. Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende. På sidan https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Situationen-i-Ukraina/Bostader-for-manniskor-som-flyr.html får du veta mer om hur Migrationsverket hjälper till med boende.

the Swedish Migra­tion Agency https://www.migrationsverket.se/English/Startpage.html

В Швеции Миграционная служба – https://www.migrationsverket.se/Other-languages/Russkij.html

Share