re artikel SVD ”Hitlers kodmaskin Enigma…” 16 juli 2017

Enigma / Pixabay

Till : hakan.johansson@svd.se Hej, Man kan bara inte  hoppa över att nämna de tre polska matematikerna med Marian Rejewski i spetsen när man  talar om Enigma. Redan år 1932 så hade dessa tre  k n ä c k t  den tyska kodmaskinen och fortsatte sitt arbete ända till krigsutbrottet  1939 då Tyskland anföll Polen. De lyckades ta sig till Frankrike och därefter till England med sin konstruerade maskin och överlämnade den till britterna, för att på så sätt bekämpa tyskarna.

 Engelsmännen tog åt sig äran över denna upptäckt  men blev till sist tvungna att erkänna att det var Marian Rajewski och de andra polska matematikerna  som knäckt de tyska koderna och att Allan Turing var den som moderniserade och förbättrade maskinen. Det räcker att se i Wikipedia eller viken annan uppslagsbok  för att se dessa fakta.  Det finns även en staty av Rejewski i Bletchley Park rest av britterna till hans ära.
 
De polska matematikerna hade redan också knäckt de sovjetiska koderna då dessa anföll Polen år 1920  och lyckades på så sätt stoppa den sovjetiska marschen mot Europa genom att besegra  den röda armen 15 augusti 1920 i slaget vid Warszawa  Det är det 18 viktigaste slaget  i världshistorien!
 
Du borde skriva en rättelse till denna artikel så att allmänheten får i rättvisans namn rätt information i detta hänseende.
 
Med vänliga hälsningar
 
Jolanta Halkiewicz
ordförande Polska Flyktingrådet OPON i Sverige
 
gäller artikel:  ”Hitlers kodmaskin Enigma blev loppisfynd  – gav storkovan” av Håkan Johansson, Svenska Dagbladet 16/07/2017 https://www.svd.se/hitlers-kodmaskin-fynd-pa-loppmarknad–gav-storkovan av 
Share