re antisemitism i Polen

Till : jan.lewenhagen@dn.se, peterwolodarski@dn.se, kulturdebatt@dn.se, michael.winiarski@dn.se 
 
Man kan inte bara studsa av förvåning över DNs artikel i gårdagens tidning utan även fråga sig hur det är möjligt att redaktörerna i DN inte är mer insatta i detta ämne?
 
Bikonts bok och även Gross påståenden har sedan länge blivit ifrågasatta av  olika historiker inte bara i Polen..  
 
För att tala om antisemitism i Europa måste man gå tillbaka i historien och se att den var utbredd över hela kontinenten i flera århundraden där Polens roll var helt motsatt!  Redan under 1200-talet fick judar rätt att slå sig ned i Polen av den polske kungen och rätt att utöva sin religion och bedriva handel.  I det Polsk-Litauiska Samväldet under 1300-talet till mitten av 1700-talet var det många olika folkslag bosatta av olika religioner och det var total religionsfrihet i riket. Inte bara judar förföljda i Västeuropa utan även protestanter och hugenotter fick sin fristad i riket. Därav var det en så stor del av Polens befolkning av judisk börd.

 
Under 30-talet då hela Europa med Tyskland i spetsen till stor del var antisemiter – t.o.m. Sveriges studenter som inte ville ta emot judiska studenter som blivit utslängda från Tyskland  – men Polen tog emot!  Polen var det enda landet som inte kollaborerade med den tyska ockupanten och trots att det var dödsstraff endast i Polen att hjälpa judar var det hundratusentals som hjälpte judar undan förintelsen och tiotusentals blev avrättade av tyskarna. Här är det på sin plats att nämna den underjordiska motståndsarmén AK , som skickade en hemlig emissarie via Polska Exilregeringen i London, till USA för att berätta om det hemska som drabbade den judiska befolkningen i Polen! Även  de polska beskickningarna i hela fria världen fick uppdrag att meddela det landets regering om detta. Polska Flyktingrådet OPON i Stockholm har ett sådant brev skrivet av Polska Legationen i Stockholm rörande detta adresserat till svenska regeringen 1942!  Dessutom skapade AK en underjordisk organisation ZEGOTA enbart för att rädda judar.
 
Det fanns inga polska läger! Alla var anlagda av ockupationsmakten i det som kallades GROSSDEUTSCHLAND!  Polackerna stod på tur att utrotas efter judarna och Auschwitz blev anlagd redan 1939-1940 som förintelseläger för polska vetenskapsmän, kultur, prästerskap och intelligentia. Först 1942 blev det förintelseläger för judar.
Därför har den polska nuvarande sejmen infört en lag där det är straffbart att publicera offentligt texter med ”polska förintelseläger” som är en skymf och lögn mot polska medborgare som också var offer för nazismen. Tyska utrikesministern och Angela Merkel ha uttalat sig nyligen att det var Tyskland som var ansvarig för förintelsen. Det omkom 6 milj. polska medborgare under II världskriget varav 3 milj. av judisk börd.
 
När Polen efter krigsslutet 1945 blev påtvingad sovjetisk kommunism – utan fria val – så bildades det en s.k. polsk regering redan i Sovjetunionen och installerades i Warszawa med hjälp av sovjetiska bajonetter. En stor del av de anlända var ryska judar och 75 % av den nya regeringen var av judisk börd och när den sovjetiska armén, som av alla polacker betraktades som inkräktare och ockupant, blev välkomnad av den judiska befolkningen med flaggor  så kan man förstå en viss antisemitism som bildades, men den var  POLITISK och inte rasistisk! Detta är mycket viktigt att framhäva!
 
Sen gäller det år 1968 då många polska judiska medborgare blev utvisade ur den kommunistiska Folkrepubliken Polen! Detta skedde efter en schism mellan två fraktioner i den polska sejmen  och var alltså en intern kommunistisk uppgörelse! Den vinnande fraktionen utvisade partimedlemmar ur den andra fraktionen och de som kom till Sverige som flyktingar var många medlemmar i den hemliga polisen och innehade höga politiska ämbeten i den kommunistiska Folkrepubliken.
 
Den nuvarande polska regeringen har utlyst förbud mot alla ismer som  kommer bestraffas.  Som i alla nationer finns det goda och mindre goda medborgare – så även i Polen men officiellt har Polen aldrig varit antisemitisk!
 
Med vänliga hälsningar
 
Jolanta Halkiewicz
ordförande Polska Flyktingrådet OPON
Share