Program Vårtermin 2019 Polska Kvinnoföreningen i Sverige

Cirklar startar som nedan
9 januari – onsdag – Träna minnet
17 januari – torsdag – Engelska

JANUARI
24 januari 2019, kl. 18 – litterärkväll – historiker Artur Sehn föreläsning om Leonarda Da Vincis „Damen med hermelinen” ur samling Czartoryskis Museum i Krakow, Polen

FEBRUARI
8 februari, fredag . kl. 14 – Lilla kaffe KAFEJKA temat ” Karneval”- medlemmars träff
21 februari 2019 kl. 18 – litterärafton – prof. M. Anna Packalen Parkman –föreläsning kvinnopoesi „ Jämförelsen mellan två kvinnliga poeter deras förfartarskap och livshistorier -Halina Poswiatowska (polsk) och Edith Södergran (finlandssvensk).”

MARS
8 mars, fredag kl 14 – föreläsning „ International kvinnodag ”.
9 mars kl 13 – 2019 årsmöte – Polska Kkvinnoföreningen

OBS Nedan program är inte komplett – eventuella tillägg görs senare.

Välkkommen

Styrelsen Polska Kvinnoföreningen i Sverige
Box 5025, 102 41 Stockholm
Östermalmsgatan 75, Stockholm (M.Stadion)
+46-(0)8-580 252 43
stpolek@stpolek.se
www.stpolek.se

Share