Årsstämma

Styrelsen kallar härmed ledamöter i Polskakongressen till årsstämma. 
Lördagen den 25/2 2017,  kl. 11:00 
OPON, Östermalmsgatan 75,  Stockholm
Välkomna!

Share