Stöd oss och hjälp oss rädda OPON

KÄRA VÄNNER OCH SYMPATISÖRER!
Den svenska regeringen har fattat beslutet att avsluta finansieringen av etniska organisationer i Sverige. Ett budgetförslag för år 2024 har lagts fram till parlamentet, där det föreslås att avskaffa statliga bidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

Som ett resultat av detta beslut har Polska Kongress i Sverige – som samlar 20 polska organisationer i olika regioner i Sverige – förlorat ekonomiska resurser för att bedriva sin verksamhet under år 2024.

Även verksamheten för Centret för Polska Oberoende Organisationer hotas, som tillsammans med det Polska Biblioteket utgör en viktig plats för polacker och polska organisationers samhälls- och kulturaktivitet.

Kära vänner, vi vädjar innerligt om allmänt deltagande i den finansiella stödkampanjen för Polska Kongress i Sverige. Vi hoppas att erat stöd kommer att göra det möjligt för Polska Kongressen i Sverige och Centret för Polska Oberoende Organisationer att fortsätta sin verksamhet.

Insättningar kan skickas till Polska Kongress konto i Sverige,
PlusGirot: 77 87 67-4 – med anteckningen ”GÅVA”.
Insättningar från utlandet,
IBAN: SE3195000099604207787674
SWIFT: NDEASESS

Kvartalsrapporter om insamlingen kommer att publiceras på webbplatsen www.polskakongressen.org

På styrelsens vägnar för Polska Kongress i Sverige.

Janusz Górczyński, Ordförande                           
Elżbieta Szwejkowska-Olsson,
Sekreterare

Share