Alla inlägg av admin

Hjälp oss att samla in pengar för att rädda Bofors marinkanon från ORP GRYF

Marinmuseet i Gdynia önskar att återställa den heroiska kanonen från ORP GRYF till sin forna prakt. Vi inbjuder marinvänner att hjälpa till med insamlingen av medel till dess renovering. Vi kan inte göra det utan Er hjälp!

Bofors marinkanon 120 mm 50/L mod. 36

UNDERHÅLL AV MARINKANONER FRÅN ORP GRYF – LÅT OSS GÖRA DETTA TILLSAMMANS!

Detta är ett av de mest värdefulla artefakt i vår utomhusutställning. Denna dubbla Bofors marinkanon 120 mm 50/L mod. 36, ingick i den grundläggande artilleribestyckningen på ORP GRYF-minfartyg.

Kanonen som visats utomhus under flera decennier, utsatt för växlande väderförhållanden, kräver omfattande underhåll idag. Att fullständigt genomföra den framtagna renoveringsplanen vid denna svåra tid överskrider museets budget.

Det är därför vi vädjar till alla som älskar polsk marinhistoria att stödja renoveringsprogrammet och återställa glansen av detta unika vittne till historien.

ORP GRYF var det största polska krigsfartyget i andra polska republiken. Förutom den grundläggande funktionen att placera ut minor, utförde han skol- och representationsuppgifter. Fartyget byggdes i det franska varvet Chantiers et Ateliers Augustin Normand, han reste Polsk flagg i Le Havre den 27 februari 1938, en vecka senare hälsade Gdynia honom högtidligt.

Fortsätt läsa Hjälp oss att samla in pengar för att rädda Bofors marinkanon från ORP GRYF
Share

Wybory 2020

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego  Ambasady RP w Sztokholmie zostały utworzone 2 obwody głosowania:

  1. Obwód głosowania nr 132, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sztokholm, Ambasada RP Karlavägen 35, 114 31 Stockholm (Decyzja nr 132 w załączeniu)
  2. Obwód głosowania nr 133, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Sztokholm, Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg (Decyzja nr 133 w załączeniu)

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest  wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/szwecja/wybory-2022

Share