Apel

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele i Sympatycy!

W roku 2018 Kongres Polaków w Szwecji został pozbawiony dotacji rządu szwedzkiego, przyznawanej corocznie organizacjom etnicznym.

Z tego powodu zagrożone jest funkcjonowanie Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie, stanowiącego centrum społeczno-kulturalne polskiej społeczności w Sztokholmie.

Szanowni Państwo, Zarząd Kongresu Polaków w Szwecji zwraca się z gorącym apelem o udział w akcji finansowego wsparcia Ośrodka Polskich Organizacji Niepodległościowych w Sztokholmie.

W 46 letniej historii Ośrodka, już trzykrotnie odwoływano się do ofiarności społeczności polskiej w Szwecji – za każdym razem wyniki zbiórek były imponujące. Mamy głęboką nadzieję, że również tym razem będzie podobnie i przekazana pomoc będzie skuteczna.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto Kongresu Polaków w Szwecji – Postgiro 77 87 67-4, z dopiskiem OPON.

Kwartalne raporty dotyczące zbiórki zamieszczone będą na stronie internetowej Kongresu Polaków w Szwecji: www.polskakongressen.org

Janusz Górczyński, Prezes KPwSz
Elżbieta Szwejkowska-Olsson, Sekretarz KPwSz
Sztokholm, 31 maj 2018