projekt

091201-1

Płyta CD-ROM

tytuł/titel:
Klasyka Literatury Polskiej

wykonawca

Towarzystwo Literackie LIGATUR >>>

opis projektu

Rozwój techniki komputerowej stworzył nowe możliwości popularyzacji czytelnictwa.
Od kilku lat coraz większą popularność zdobywają tzw e-book’i. Są to książki w formie elektronicznej do czytania na ekranie np. komputera, z możliwością wypisania całości, lub kilku stron nawet na domowej drukarce. W ostatnich czasach powstało wiele księgarni internetowych mających w swej ofercie tysiące pozycji. W wielu krajach biblioteki publiczne wprowadzają działy książek elektronicznych, często – jak na przykład w Szwecji – udostępniając je do wypożyczania przez Internet. Forma ta jest popularna szczególnie wśród młodzieży.
Produkcja książek elektronicznych jest zdecydowanie tańsza od tradycyjnej. Odpadają koszty papieru, druku, magazynowania, tańsza jest dystrybucji, a gotowy produkt nigdy nie ulegnie zniszczeniu.
Niestety na rynku e-book’ów istnieje dziś wiele wydanych bardzo niechlujnie pozycji. Towarzystwo Literackie LIGATUR zwraca dużą uwagę na staranność wydawanych przez siebie książek. Okładka, układ typograficzny, ilustracje – to wszystko decyduje, czy po książkę elektroniczną czytelnik sięga chętnie, czy łatwo mu ją czytać i czy do niej będzie wracał.
Towarzystwo LIGATUR jest organizacją niedochodową – zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na wypełnianie naczelnego zadania statutowego t.j. popularyzację literatury i upowszechnianie czytelnictwa.
W marcu 2009 roku - udostępniliśmy na naszych stronach internetowych część działu polskiej literatury klasycznej dla rodaków ze Wschodu za darmo.
Chcemy, aby literatura polska była dostępna dla jak najszerszych rzesz młodzieży polonijnej – w formie przez nią preferowanej. W chwili obecnej duża część młodzieży ma dostęp do komputerów, w szkołach, organizacjach polonijnych, a także coraz częściej w domu.
Obecny nasz projekt, to wydanie płyt CD-ROM zawierającej kanon polskiej literatury klasycznej w formie e-book’ów i rozprowadzenie ich wśród młodzieży polonijnej poprzez szkoły, organizacje polonijne i parafie. Dystrybutorem jest Kongres Polaków w Szwecji rozprowadzający płytę BEZPŁATNIE.
Opublikowany zestaw zawiera 66 tytułów (71 tomów), od początków piśmiennictwa w języku polskim tj. XIII wieku do roku 1939, zebranych na jednej płycie CD-ROM z informacją o autorach i łatwym wyszukiwaniem.
Więcej informacji można uzyskać pisząc do: office@ligatur.se

realizacja

styczeń 2010