projekt

091015-1

nazwa projektu

Wydanie książki "Brudne Niebo"

autor: Michał Kryspin Pawlikowski

wykonawca

Fundacja Kultury Polskiej w Szwecji,
Towarzystwo Literackie Ligatur
- we współpracy z Fundacją Zbiory Wileńskie

Michał Kryspin Pawlikowski (1893-1972) pisarz, publicysta wileńskiego “Słowa”, pochodził z Mińszczyzny. Urodził się w majątku Pucków nad Berezyną, niedaleko Bobrujska. Ojciec był adwokatem, prezesem Towarzystwa Kredydowego w Mińsku. W roku 1913 ukończył w Mińsku gimnazjum państwowe. Do roku 1917 studiował prawo w Piotrogrodzie. Studia ukończył w latach 1923 – 1924 w Warszawie.
Podczas wojny polsko – sowieckiej był sekretarzem zarządu miasta Minsk, służył w 19 Myśliwskiej Eskadrze Lotniczej.
Po zakończeniu studiów do roku 1938 mieszkał w Wilnie, pracował w Urzędzie Wojewódzkim, współpracował z redakcją „Słowa” jako felietonista i redaktor myśliwskiego dodatku tugodniowego pod tytułem Gdzie to, ach gdzie zagrały trąbki myśliwskie?...Był wiceprezesem Towarzystwa Łowieckiego Województwa Wileńskiego.
W latach 1939 – 1940 współpacował z Gazetą Codzienną wydawaną przez Józefa Mackiewicza.
Jeszcze przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Wilna w czerwcu 1940 udało mu się przedostać do Szwecji, w 1943 roku zamieszkał w Londynie, a w 1949 przenióśł się do USA.
W latach 1951 – 63 był lektorem języków polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
M.K. Pawlikowski wiele publikował w czasopismach emigracyjnych, a jego najważniejsze dzieła to dwie powieści autobiograficzne Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego (Londyn 1959) oraz Wojna i sezon (Paryż 1965). W roku 1971 wydał w Londynie zbiór felietonów pt. Brudne niebo. Zmarł i pochowany na Wyspach Hawajskich.

realizacja

marzec 2010