projekt

030708-1

nazwa projektu

Konkurs na rysunek satyryczny dla rysowników polskich i szwedzkich
"Polska-Szwecja, jak postrzegamy się nawzajem"


więcej informacji
http://www.polskakongressen.org/humorgalleri/

wykonawca

Kongres Polaków w Szwecji,
Instytut Polski w Sztokholmie.

opis projektu

Celem konkursu było ukazanie obrazu Polski i Polaków widzianego oczami szwedzkich satyryków oraz nie pozostających im dłużnymi rysowników polskich i ich widzenia Szwecji i Szwedów.
Rok 2003, jako "Rok Polski w Szwecji", jest szczególnie obfity we wzajemne kontakty, w prezentacje Polski w Szwecji, koncerty, wystawy, spotkania gospodarcze. Spójrzenie na siebie z lekko przymrużonym okiem to też sposób na wzajemne poznanie.

realizacja

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu 21 września 2003 roku.
Wręczenie nagród podczas wernisażu wystawy pokonkursowej 27 września 2003 roku w Sztokholmie.
Następnie wystawy w Göteborgu, Västeras, Malmö i Warszawie.